Rotfyllning

En rotfyllning behöver inte vara ”vacker” för att vara lyckad. Den kemomekaniska rengöringen före behandlingen har större betydelse. Även den koronala restaurationen kan vara viktigare.

– En ful rotfyllning behöver inte vara den direkta orsaken till ett misslyckande, men en ”vacker” rotfyllning visar att tandläkaren har jobbat omsorgsfullt. Rotfyllningen speglar alla moment som har gjorts innan, säger Roberto Vidana, privat endodontist och doktorand vid KI.

En fullständig rengöring och utfyllnad av rotkanalssystemet är omöjlig att uppnå på grund av komplicerad rotanatomi. Debris och smearlayer blir därför ofta kvar på kanalväggen trots kemomekanisk rengöring, bestående av rensning och spolning.

Han visar en svepelektronmikroskopisk bild på en rensad rotkanal.

– Det här är vad som gjorde att jag intresserade mig för endodonti. När jag förstod hur mycket smuts som var kvar efter rensning och spolning blev jag helt fascinerad av att så många behandlingar ändå lyckas, säger Roberto Vidana.

Läs mer i tandläkartidningen