Implantat

Saknas en enda tand i en för övrigt fullt betandad käke används ett implantat som fäste för en krona.

Saknas det flera tänder bedöms om det behövs ett implantat för varje ny tand eller om en bro ska göras.

Detta beror på bland annat tillgången på ben i området, kvaliteten på benet, om implantaten kan placeras på ett sätt som ger ett utseendemässigt bra resultat, den belastning som bron kommer att utsättas för vid bitning och tuggning mm. Detta bedöms efter en röntgenundersökning och en noggrann analys av hela bettet. Man måste ta hänsyn till alla tänder i munnen, deras aktuella tillstånd och deras framtidsutsikter.

Då alla tänderna saknas i en käke brukar 4-6 implantat inopereras i underkäken. I överkäken görs helst 6 st beroende på att kvaliteten på benet normalt är sämre än i underkäken. Antalet implantat som ska sättas i en käke bedöms utifrån hur implantaten kan placeras i benet för att få det bästa fästet och i förhållande till de kommande tändernas placering.

Man försöker sätta in så långa implantat som möjligt. Inte sällan måste gamla proteser justeras eller kanske t.o.m. göras om innan man kan bedöma hur tänderna i den nya implantatbron ska placeras. En fullständig bedömning av hur långa implantat, hur många och exakt hur de kan sättas i benet kan aldrig helt göras

Läs mer om implantat på tandvårdsguiden